top of page
Palatul-Scolilor-Comerciale-Ploiesti-arh
unnamed8.jpg
Sächsische_Bauern_aus_der_Umgebung_von_H
piataunirii.jpg
fory-etterle-ifr-67.jpg
gethumb.jpg
Francisc_Rainer_1914.png
646x404.jpg
unnamed16.jpg

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI​

 

2019

Etapa 1 - Organizarea cercetării. Intilniri organizatorice pe centre si o intilnire intre coordonatorii colectivelor. Stabilirea și exploatarea surselor documentare și arhivistice. Desemnarea grupurilor de lucru interdisciplinare.

Rezultate estimative: Stabilirea sumarului provizoriu al temelor și lucrării. Rapoarte de cercetare pe teme specifice, pe baza exploatării surselor documentare și arhivistice.
Diseminarea parțială a rezultatelor prin publicații și participări la conferințe naționale și internaționale.

Data de finalizare a etapei: 15 decembrie 2019.

Act 1.1 - Repartizarea temelor de cercetare pe colective și cercetători. Stabilirea unei bibliografii secundare adiționale celei atașate proiectului. Stabilirea normelor cantitative de lucru și a modalităților concrete de raportare. A1 - Cercetare fundamentală

1.1.1 - Inst - INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO -UMANE SIBIU: Se vor delimita temele de cercetare din secţiunea dedicata problematicii culturii germane după 1918 în Vechiul Regat și în Bucovina si se vor repartiza spre prelucrare cercetătorilor, în conformitate cu normele cantitative de lucru stabilite.

1.1.2 - Inst - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI: Se vor delimita temele de cercetare din secţiunea dedicata problematicii culturii minorităților germane după 1918 în Transilvania, Banat, Basarabia si se vor repartiza spre prelucrare cercetătorilor, in conformitate cu normele cantitative de lucru stabilite.

Act 1.2 - Se vor alcătui liste ale bibliotecilor și arhivelor deținătoare de material documentar și se vor stabili, pe baza unor planuri de activitate și norme verificabile, categoriile de documente de fișat și exploatat. Se vor alcătui planurile de lucru ale grupurilor interdisciplinare de cercetători. Se vor prezenta și discuta rezultatele in cadrul workshop-urilor comune. A1 - Cercetare fundamental

1.2.1 - Inst - INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO -UMANE SIBIU: Se vor efectua cercetări în arhive și biblioteci cu privire la problematica culturii germane după 1918 în Vechiul Regat și în Bucovina. Se vor raporta rezultatele către coordonator la fiecare trei luni.
Se va organiza un workshop împreună cu membrii colectivului de la Cluj-Napoca

1.2.2 - Inst - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI: Se vor efectua cercetări în arhive și biblioteci cu privire la problematica culturii germane după 1918 în Transilvania, Banat, Basarabia, avînd în vedere cu precădere minoritățile germanofone. Se vor raporta rezultatele către coordonator la fiecare trei luni.
Se va organiza un workshop împreună cu membrii colectivului arondat la Sibiu.

 

2020

 

Etapa 2 - Continuarea și aprofundarea activităților de cercetare a surselor documentare și arhivistice. Definirea temelor pentru schițe model de sinteze tematice.

Rezultate estimative: Rapoarte de cercetare pe teme specifice, pe baza exploatării surselor documentare și arhivistice și discutarea structurii primelor schițe model de sinteze tematice. Se vor pune in discuție norme de redactare a studiilor de sinteză.
Diseminarea parțială a rezultatelor prin publicații și participări la conferințe naționale și internaționale.

Data de finalizare a etapei: 15 decembrie 2020

Act 2.1 - Se vor aprofunda cercetările documentare în arhive și biblioteci conform planurilor stabilite. Se vor propune temele și normele de redactare ale articolelor de sinteză, examinîndu-se structura articolelor „model“ desemnate spre alcătuire. Se vor prezenta și discuta rezultatele cercetărilor in cadrul workshop-urilor comune. A1 - Cercetare fundamentală

2.1.1 - Inst - INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO -UMANE SIBIU: Se vor aprofunda cercetările în arhive și biblioteci cu privire la problematica culturii germane după 1918 în Vechiul Regat și în Bucovina. Se va discuta viitoarea structură a studiilor tematice pe baza articolelor „model“ alcătuite. Se vor raporta rezultatele către coordonator la fiecare trei luni.
Se va organiza un workshop împreună cu membrii colectivului de la Cluj-Napoca;

2.1.2 - Inst - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI: Se vor aprofunda cercetările în arhive și biblioteci cu privire la problematica culturii germane după 1918 în Transilvania, Banat, Basarabia, avînd în vedere cu precădere minoritățile germanofone. Se va discuta viitoarea structură a studiilor tematice pe baza articolelor „model“ alcătuite. Se vor raporta rezultatele către coordonator la fiecare trei luni.
Se va organiza un workshop împreună cu membrii colectivului arondat la Sibiu.

2021

 

Etapa 3 - Redactarea studiilor sintetice pe teme și subteme.

Rezultate estimative: Se vor fixa definitiv, pe baza concluziilor disuțiilor din etapa anterioară, normele cantitative și calitative de redactare a studiilor dintetice. Se vor prezenta și discuta într-o ordine stabilită în prealabil studiile sintetice pe teme și subteme.
Diseminarea parțială a rezultatelor prin publicații și participări la conferințe naționale și internaționale.

Data de finalizare a etapei: 15 decembrie 2021

Act 3.1 - Se vor redacta de către cercetători și colective de cercetători studiile tematice și interdisciplinare atribuite inițial, rezultate din cercetarea materialului documentar și arhivistic, pe baza normelor cantitative și calitative de redactare stabilite. Un număr de studii în stadiul final de redactare vor fi prezentate și discutate in cadrul workshop-urilor comune. A1 - Cercetare fundamentală

3.1.1 - Inst - INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO -UMANE SIBIU: Se vor redacta și discuta in subcolective și grupuri interdisciplinare studiile tematice redactate cu privire la problematica culturii germane după 1918 în Vechiul Regat și în Bucovina. Se vor raporta rezultatele către coordonator la fiecare trei luni.
Se va organiza un workshop împreună cu membrii colectivului de la Cluj-Napoca;

3.1.2 - Inst - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI: Se vor redacta și discuta in subcolective și grupuri interdisciplinare studiile tematice redactate cu privire la problematica culturii germane după 1918 în Transilvania, Banat, Basarabia, avînd în vedere cu precădere minoritățile germanofone.
Se vor raporta rezultatele către coordonator la fiecare trei luni.
Se va organiza un workshop împreună cu membrii colectivului arondat la Sibiu.

 

2022

 

Etapa 4 - Finalizarea cercetărilor.

Rezultate estimative: Vor fi încheiate si verificate rezultatelor obținute la toate temele de cercetare stabilite inițial. Diseminarea parțială a rezultatelor prin publicații și participarea la conferința internațională prevăzută a marca încheierea proiectului. Pregătirea pentru tipar și ultima revizie a volumului cu caracter enciclopedic ce va încheia proiectul.

Data de finalizare a etapei: 31 decembrie 2022.

Act 4.1 - Efectuarea reviziilor succesive și reciproce ale studiilor – de către grupuri de membri ai celor două echipe sub supravegherea celor doi coordonatori – și alcătuirea definitivă a volumelor rezultate din această cercetare. Organizarea unei conferințe internațională de bilanț al cercetării efectuate. A1 - Cercetare fundamental

4.1.1 - Inst - INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO -UMANE SIBIU: Colectivul de cercetători și subcolectivele vor organiza efectuarea reviziilor succesive și reciproce ale studiilor – de către grupuri de membri ai celor două echipe sub supravegherea coordonatorului și vor asigura pregătirea pentru tipar a studiilor cu privire la temele atribuite colectivului arondat la Sibiu. Se va organiza un workshop final împreună cu membrii colectivului de la Cluj-Napoca.

4.1.2 - Inst - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI: Colectivul de cercetători și subcolectivele vor organiza efectuarea reviziilor succesive și reciproce ale studiilor – de către grupuri de membri ai celor două echipe sub supravegherea coordonatorului și vor asigura pregătirea pentru tipar a studiilor cu privire la temele atribuite colectivului clujean. Se va organiza un workshop final împreună cu membrii colectivului arondat la Sibiu.

TBratu.jpg
romania1934.jpg
timis-interbelica-e1375104275121-770x470
603-2371 Participanti la cursurile unive
ce-ne-a-ramas-din-bucurestiul-evreiesc-1
img_00011.jpg
kirche.jpg
friedrich-teutsch.jpg
unnamed13.jpg
unnamed17.jpg
bottom of page