top of page

Comunicări la manifestații științifice din țară

Comunicări la manifestații științifice din străinătate

Conferințe naționale si internaționale

2022

​                                                          2022

 

Andrei Corbea-Hoisie, Simpozionul „Ukraine- Intersections of European Traditions“, organizat la Universitatea din Basel, 9-10 mai 2022. Referat : „Halb-Asien - Halb-Europa ?“.

 

Andrei Corbea-Hoisie, Conferința internațională trilaterală „Übersetzung im Transfer europäischer Philologien. Celan als Übersetzer - die Werke Celans in Übersetzung“, organizată de Deutsche Forschungsgemeinschaft și Fondation Maison des Sciences de l’Homme la Villa Vigoni. Centro italo-tedesco per il dialogo europeo: 13-15 iunie 2022. Referat : „Übersetzungen Celans von drei Gedichten der rumänischen zeitgenössischen Dichter Gellu Naum und Virgil Teodorescu“

 

Andrei Corbea-Hoisie, Conferință publică la Institutul Francez din București : 7 iulie 2022 (La voie de Paul Celan vers la citoyenneté française).

 

Andrei Corbea-Hoisie, Conferința internațională „Limbă și cultură germană în România 1918-1933“, organizată la ICSU Sibiu 12-15 octombrie 2022. Cuvînt introductiv (& organizare și moderare)

 

Andrei Corbea-Hoisie, Conferința internațională „Manfred Winkler - Mediator und Grenzgänger“, organizată de Fundația „Franz Rosenzweig“ la Universitatea Ebraică din Ierusalim, 28-30 noiembrie 2022. Referat: „Überlegungen zum Bukowiner Exzeptionalismus“.


Augusta Costiuc Radosav, “Di Kultur-lige in Rumenye un ir role in der shafung fun a veltlekher yidisher kultur”, “XXV. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland”, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, 5-7 septembrie 2022

Augusta Costiuc Radosav: “Influențe și confluențe literare: Poeți evrei bucovineni de limbă germană despre Itzik Manger”, “Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale”, Sibiu, 12-15 octombrie 2022

 

Daniela Stanciu-Păscărița, participare la conferinţa de la Sibiu „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale” (12-15.10.2022);  cu lucrarea Câmpuri și rețele culturale post-imperiale. Sașii din centrele urbane mici: Mediaș

 

Daniela Stanciu-Păscărița, participare la 36. Siebenbürgische Akademiewoche „Kommunizierende und konkurrierende Kulturräume“ (05.10.2022), cu lucrarea Zwischen Zentrum und Peripherie: Siebenbürgen als habsburgischer Kulturraum

 

Isabella Cirlanaru, conferinta in Bad Kissingen legata de literatura si traditia sasilor transilvaneni (21-23 Octombrie) cu o prezentare intitulata "Die Mehrsprachigkeit als Widerspiegelung des interkulturellen Lebens in Siebenbürgen in Heinrich Zillichs Roman Zwischen Grenzen und Zeiten", 

 

Marian Hariuc, participare la Conferința anuală a Institutului de istorie „A. D. Xenopol”, Iași, ediția a III-a, 2-4 iunie 2022 cu lucrarea "Școlile germane din România la începutul perioadei interbelice: o analiză a implicării Republicii de la Weimar (1920-1925)"

Marian Hariuc, participare la Conferința internațională „Limbă și cultură germană în România (1928-1933). Realități istorice și procese culturale”, Sibiu, 12-15 octombrie 2022, cu lucrarea "Demersuri cinematografice germane și austriece în România (1928-1933)"

 

Marian Hariuc, participare la Congresul Național al Istoricilor Români, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 8-10 septembie 2022, cu lucrarea "Scoală și orientare profesională în România interbelică: modele și influențe instituționale germane"

Marius Balan, participare la Conferința ”Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale”, Sibiu, 12-15 octombrie 2022 (organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea ”Babeș-Bolyai”), cu lucrarea "Dezbaterile interbelice din literatura juridică de limbă germană, privind „reforma” democrației parlamentare, reflectate în opera lui Erast Diti Tarangul"

Marius Balan, participare la s sesiunea de Comunicări Științifice organizată în cadrul manifestării Dies Academici ”Mecanismele Pluralității în Drept”, Iași, 28 octombrie 2022, cu lucrarea "Reforma învățământului și drepturile minorităților naționale în România Mare"

Ana-Maria Minuț, participare în cadrul: A XXI-a ediție a Simpozionului internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Interferenţe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc, Iași, 21-23 septembrie 2022 cu lucrarea: "Mărturii ale contactelor lingvistice germano-române în primele trei decenii ale secolului al XX-lea"

Ion Lihaciu, participare în cadrul Congresului Internaţional al Germaniştilor din România, Universitatea Ovidius din Constanța, 2–6 septembrie 2022, cu lucrarea "Deutschsprachige Bukowiner Autoren als Kritiker und Übersetzer rumänischer Literatur in der Zwischenkriegszeit"

Mihaela Botnari, participare la Conferința internatională Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale, Sibiu, 12-15 octombrie 2022, cu lucrarea "Învățământul primar și secundar din Basarabia și minoritatea germană la începutul perioadei interbelice".

Madalina Tvardochlib, participarea la Congresul Internaţional al Germaniştilor din România de la Constanţa în perioada 2.–6. septembrie 2022 cu lucrarea "Deutsche Theaterstücke im Repertoire des Nationaltheaters Jassy (1918-1933)"

Madalina Tvardochlib, participare la Conferinta internationala Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale, Sibiu, 12-15 octombrie 2022 cu lucrarea "Constantin Narly și Revista de pedagogie"

Francisca Solomon, participare la Internationaler Kongress der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens, Constanța ( 2.-6.9.2022), cu lucrarea: Zum Konkurrenzkampf zwischen dem deutschsprachigen und dem jiddischen Kulturfeld in der Bukowina der 1920-30er Jahre.

 

Francisca Solomon, participare la  Conferința internațională „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale”, Sibiu (12.-15.10.2022), cu lucrarea "Salomon Wininger și activitatea sa de biograf."

Alexandra Chiriac, participare la  Conferința internațională „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale”, Sibiu (12.-15.10.2022), cu lucrarea "Schimbul de idei și transfer științific germano-român în spațiul european in domeniul geologiei și agrogeologiei"

Ovidiu Buruiană participare la Conferinta internationala Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale, Sibiu, 12-15 octombrie 2022, cu lucrarea „Germania și germanii din România în discursul public din România de după 1918. Modele de utilizare”

Andras Balogh, participare la International Conference on Israeli Poet and Artist Manfred Winkler (1922-2014). Locația: Franz Rosenzweig Minerva Research Center for German-Jewish Literature and Cultural History in The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, Room 3001, Rabin-Building. Datum: 29.–30. noiembrie 2022, cu lucrarea "Die europäische Dimension der Poesie Manfred Winklers. Prelegere la conferința: Mediator and „Grenzgänger“

Andras Balogh, participare in calitate de keynote speaker la Conferinta Literarischer Aufbruch in Siebenbürgen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Organisatori: Akademie Mitteleuropa e.V., Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde e.V., Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen aus Südosteuropa an der LMU. Locație: Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen vom 21. bis 23. Oktober 2022, cu prelegerea de deschidere "Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Literarische Konstellationen nach dem Ersten Weltkrieg in Siebenbürgen". 

Andras Balogh, participare la Conferința internațională “Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale”. Loc: Sibiu. Organizatori: Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Română, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Universitatea Lucian Blaga Sibiu. Perioada: 12-15. octombrie 2022, cu lucrarea "Identități germane din Transilvania în artă, cultură, literatură, politică și religie".

Andras Balogh, participare in Sectiunea 3 ”Das neue Fremde/Eigene. Deutschsprachige literarische Felder und Akteure in Ostmittel- und Südosteuropa im postimperialen Kontext” de la Congresul germaniștilor din România. Organizator: GGR / SGR, Societatea Germaniștilor din România, Universitatea Ovidiu din Constanța. Perioada: 3-5.09.2022, cu lucrarea "Positionen des Eigenen in den deutschen Literaturen Südosteuropas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts"

Alina Bruckner, participare la Conferința „Limbă și cultură germană în România (1918 – 1933). Realități istorice și procese culturale”, Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 12 – 15 octombrie 2022; cu lucrarea "Import de ideologii europene în publicistica economică românească din perioada 1918 – 1933".

Adrian Vițalaru,  participare la Congresului Național al Istoricilor Români, Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022, cu lucrarea "Între modele occidentale și realități instituționale românești: organizarea Ministerului Afacerilor Străine în perioada interbelică".

Adrian Vițalaru, participare la Conferinta Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale, Sibiu, 12-15 octombrie 2022, cu lucrarea "Condiționări politice și necesități economice în România Mare. Importuri de tehnologie din Germania în primul deceniu interbelic".

Alexandra Pătrău: participare la Conferința internaționala Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale desfășurată la Sibiu, 12-15 octombrie 2022, cu lucrarea "Știința românească în periodice de limbă germană: reprezentare, particularități, figuri din domeniul științelor reale în perioada interbelică".

 

Christian Schuster, participare la Conferinta „Conferinței raționalilor”, ed. a 11-a, organizată de Asociația Secular-Umanistă din România, Alba Iulia, 10-11.09.2022, cu lucrarea "Calea transilvană. Minorități între integrare, incluziune și excluziune"

Rudolf Poledna, participare la Conferința internațională, 7. Bergschul – Symposium . 10. - 12. Juni 2022, Sighisoara/Schässburg, QUO VADIS, Bergschule (1522 – 2022) 500 de ani de la atestarea documentară, Organizare Liceul teoretic “J Haltrich“ Sighisoara, Verein Bergschule Schäßburg e. V. München „Asociația Școala din Deal„ Sighișoara, cu lucrarea "Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft der deutschsprachigen deutschen Schulen in Rumaenien"

Rudolf Poledna, participare la Conferinta internațională, Cluj-Napoca, July 7-9, 2022, cu lucrarea  "Building a Nazi Racial Community in the South-East: Mobility and Transnational Transfers between Nazi Germany and the South-Eastern European ‘Volksdeutsche’", Chair. Panel: Church, Ethnic Germans, and National Socialism in Romania

Laura Laza, participare la conferinţa „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale” Sibiu, 12-15.10.2022, cu lucrarea "Relațiile redacției Revistei Ostland cu cercul din jurul scriitorului Stefan George".

Veronica Câmpian, participare la conferinţa de la Sibiu „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale” 12-15.10.2022, cu lucrarea "Actori politici şvabi din perioada interbelică" (ȋmpreună cu Mihaela Bedecean)

Lorand Madly, participare la Conferinta Tezaurul cultural și tehnic al județului Caraș-Severin, 150-100-50. Reșița și fabricația de locomotive cu abur, pe placa turnantă a Istoriei Naționale, Reșița, 10-11 iunie 2022, cu comunicarea: „Aspecte ale modernizării sistemului juridic in neoabsolutism, dualism, și până în perioada interbelică”.

 

Lorand Madly, participare la Conferinta Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități istorice și procese culturale, organizatori Academia Română, ICSU Sibiu, Universitatea Babeș-Bolyai, ULB Sibiu, Sibiu, 12-15 octombrie 2022, cu comunicarea: „Memoriile lui Emil Neugeboren privind stările de lucruri din cadrul Grupului Etnic German (1940-1943)”.

Ioana Florea, participare la Conferinta Tezaurul cultural și tehnic al județului Caraș-Severin, 150-100-50. Reșița și fabricația de locomotive cu abur, pe placa turnantă a Istoriei Naționale, la Reșița, 10-11 iunie 2022, cu lucrarea „Mișcarea sportivă a germanilor din Banat în contextul industrializării, în perioada interbelică”​

2021                                                  2021

Andrei Corbea-Hoișie: Pe marginea unui poem timpuriu al lui Paul Celan.

Andrei Corbea-Hoișie: Paul Celan: „In meinem zerschossenen Knie“.

Adrian Vițalaru: Simion Mândrescu: between cultural affinities with Italy and the German intellectual formation.         

Adrian Vițalaru: Gheorghe Tașcă – ministru plenipotențiar al României în Germania (1930-1932).

 

Marian Hariuc: Republica de la Weimar și „propaganda culturală” franceză în România.

 

Ionuț Nistor & Marian Hariuc: Studenți din la universitățile Republicii de la Weimar în primii ani interbelici.

 

Nora Chelaru: Zwischen Südost- und Zentraleuropa: Klara Blums Frühwerk.

 

Nora Chelaru: „Fabrica de intrigi a Societății Națiunilor» – Aderarea Germaniei la Societatea Națiunilor reflectată în ziarele de limbă germană din România (septembrie 1926)”.

Nora Chelaru: „Identitatea bucovineană a scriitoarei Dusza Czara-Rosenkranz”.

Mihai-Ștefan Ceaușu: Situația învățământului primar în limba germană din Bucovina în primul deceniu după unire.    

Mihai Ștefan Ceaușu: Universitatea din Cernăuți: de la modelul cultural german la cel românesc, de sorginte franceză.        

Mihai-Ștefan Ceaușu: Imaginea ”germanilor” în cadrul comunității românești din Bucovina.

Mihaela Botnari: Imaginea germanului și a Germaniei în manualele școlare interbelice.

Ana-Maria Pălimariu: Vocea lui Tudor Vianu în 1933 în Germania prin intermediul „Revistei de Estetică şi Cercetare în Arte“.

Ana-Maria Pălimariu: Legal Translations from Romanian into German during the Weimar Republic.

Iulia Zup: Spațiul german în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru în perioada interbelică.

Marius Bălan: Statul de drept și libertatea învățământului religios.

Marius Bălan: Transformări structurale ale conceptului de constituție – câteva întrebări ale filosofiei dreptului,

Marius Bălan: Partidele politice între binele public și interesele private.

Flavius Solomon: Germanii în socio-demografia românească din perioada interbelică. Cazul Sabin Manuilă.

Ovidiu Buruiană: „Reprezentarea germanului și Germaniei după război în presa centrală românească. Studiu de caz: cotidianul Adevărul (1919-1922)”.      

Mihaela Bedecean: O pagină din istoria administraţiei locale a oraşului Timişoara.

Isabella Cîrlănaru: Imaginea celuilalt în Zwischen Grenzen und Zeiten de Heinrich Zillich.

Florian Kührer-Wielach: Democrația crizelor. Procesul de integrare a României între cele două războaie mondiale“.

Christian Schuster: „Fundamentare teoretică și metodologică despre imaginea «Celuilalt»”.

Ursula Wittstock: Bernhard Capesius în contextul Moderne Bücherei și Ostland.

Maria Stanciu: Germani, austrieci și germanitate. O perspectivă imagologică asupra alterității Germanului în anii 20 ai secolului trecut în sudul Transilvaniei.

Maria Stanciu: Săsoaica la începutul secolului al XX-lea: între spațiul public și loisir.

Olivia Spiridon: Presa timișoreană de limbă germană după încheierea Primului război mondial: negocieri de poziții ale șvabilor bănățeni. 

Olivia Spiridon: Centre ale culturii germane în România: Timişoara şi Sibiu; Scriitori germani originari din Banat: modele literare. Prezentare de schiță. 

Ana-Maria Minuț: Observații cu privire la unele dicționare româno-germane și germano-române din perioada 1918-1933.

Ion Lihaciu: Presa de limbă română în Bucovina Habsburgică.

Ion Lihaciu: Cu privire la receptarea literaturii române în două cotidiene germane. Czernowitzer Allgemeine Zeitung și Czernowitzer Morgenblatt (1918-1933).

Ion Lihaciu: Aspecte privitoare la istoricul cărţii germane din Bucovina.

Mădălina Tvardochlib: „Rădăuți: centru al culturii germane din Bucovina“.

Alina Bruckner: Virgil Madgearu sub influența ideilor economice din spațiul german. Studiu de caz asuspra lucrării ”Agrarianism, capitalism, imperialism”.

Iulia Petrin: Jiddische Bildung und Kultur in der Czernowitzer sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts.

Iulia Petrin: „Von Thales bis Sigmund Freud“. Die Verbreitung der psychoanalytischen Literatur im Czernowitz der Zwischenkriegszeit.

2020

Marius BalanDemnitatea umană în jurisprudenţa europeană / Human Dignity in the European Jurisprudence, prezentare oralã 2020.

Marius BalanParadigme politico-juridice interbelice şi protecţia minorităţilor naţionale, prezentare oralã 2020.

Marius BalanDialog juridic, percepții și influențe reciproce în literatura de drept public din România și Germania în anii 1918-1933, prezentare oralã 2020.

 

Andras BaloghLimba și cultura germană în școlile cu predare de limbă maghiară, prezentare oralã 2020.

 

Mihaela BedeceanIstorie și cultură germană în fondul de carte al Bibliotecii Institutului de Istorie din Cluj-Napoca în perioada interbelică, prezentare oralã 2020.

 

Mihaela Bedecean: Învățământul bănățean în limba germană în perioada interbelică. Contribuții arhivistice, prezentare oralã 2020.

Ovidiu Buruiană: „M-am gândit mult zilele acestea cum trebue să votez. Alegerile electorale din iulie 1932 și Partidul Național Liberal”, prezentare oralã 2020.

 

Ovidiu BuruianăDespre elitele liberale în perioada interbelică. Formare și forme de manifestare, prezentare oralã 2020.

 

Mihai Ștefan CeaușuGermanii bucovineni în viața politică în primii ani de după Marea Unire, prezentare oralã 2020.

 

Mihai Ștefan CeaușuConsiderații privind situația învățământului în limba germană din Bucovina, în primii ani de după unire, prezentare oralã 2020.

 

Nora ChelaruȘcolile și asociațiile culturale din Basarabia și Oficiul Cultural German din Sibiu, prezentare oralã 2020.

 

Nora Chelaru„Dusza Czara-Rosenkranz – homo bucovinensis et civilis Romaniae”, prezentare oralã 2020.

 

Alexandra ChiriacInterferențele româno-germane în ştiinţele reale şi naturale. Studiu de caz: analiza periodicelor de specialitate generale româneşti 1918-1933, prezentare oralã 2020.

 

Marian HariucStudiul limbii germane în școlile particulare ale Vechiului Regat din primii ani interbelici, prezentare oralã 2020.

Marian HariucSituația profesorilor de limbă germană din învățământul particular al Vechiului Regat în primii ani interbelici, prezentare oralã 2020.

Andrei Corbea-HoisieDespre poetica lui Paul Celan, la 100 de ani de la nașterea poetului, prezentare oralã 2020.

Andrei Corbea-HoisieCelans Mitte [Europas], prezentare oralã 2020

Andrei Corbea-HoisieUm Celans „rumänische Büffel“. Nochmals über die Entstehung des Gedichtes „Coagula“, prezentare oralã 2020.

Gheorghe IacobUnde a studiat elita României moderne? Locul Universităților cu predare în limba germană, prezentare oralã 2020.

Ion LihaciuPresa de limbă germană din Bucovina în timpul Primului Război Mondial, prezentare oralã 2020.

Ionuț NistorÎnvățământul particular în limba germană în România Vechiului Regat (1919-1933), prezentare oralã 2020.

Andreea OdoviciucDespre activitatea medicală românească și mobilitatea academică a studenților mediciniști români din perioada interbelică, prezentare oralã 2020.

Alexandra PătrăuStudiu de caz. Seminarul Matematic „Al. Myller” - cultură germană în perioada interbelică: circuit de carte, conexiuni academice, publicații și referințe, prezentare oralã 2020.

Flavius SolomonReglementări postbelice în mișcare. Proiectul unei autonomii germane în nordul Mării Negre în anul 1918, prezentare oralã 2020.

Olivia SpiridonInvatamantul la sasii transilvaneni si svabii banateni in primul deceniu de dupa Primul Razboi Mondial, prezentare orala 2020.

Daniela StanciuLoisir la inceput de secol XX in Transilvania. Comportament urban si eticheta sociala a sasilor sibieni, prezentare orala 2020.

Daniela StanciuÜber Freizeit am Anfang des 20. jahrhunderts in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Tanzunterhaltungen und Öffentlichkeit in Temeswar und Hermannstadt, prezentare orala 2020.

 

Mădălina TvardochlibConstantin Narly. Viata si opera, prezentare oralã 2020.

Adrian VițalaruUn „germanist” în diplomație. Simion Mândrescu - ministru plenipotențiar al României în Albania (1925-1926), prezentare oralã 2020.

Adrian VițalaruO colaborare româno-germană în domeniul pedagogiei. Cazul Petru Ilcuș, prezentare oralã 2020.

Daniela VladuTheodor Capidan, unul dintre fondatorii "scolii lingvistice" din Cluj, prezentare orala, 2020.

Casia ZahariaPerioada 1920-1930 în dicţionarele român-germane şi german-române în Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, prezentare oralã 2020.

Casia Zaharia“Manual de limba germană” de Traian Bratu și Kart Kurt Klein, prezentare oralã 2020.

Casia ZahariaLimba germană la graniţa de nord-est a României, prezentare oralã 2020.

Iulia ZupInfluențe germane asupra filosofiei moderne românești. Constantin Rădulescu-Motru și „Revista de filosofie”, prezentare oralã 2020.

2019

Veronica Câmpian: Ausführungen zur Pflege der sprachlichen Identität in der Kulturzeitschrift „Klingsor, Siebenbürgische Zeitschrift, prezentata în cadrul conferinţei internaţionale: „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, organizate de Institutul pentru Stiinte Socio-Umane  "Gheorghe Şincai" al Academiei Romane din Târgul Mureș, 7-8.12.2019;

Mihai-Ștefan Ceaușu: Considerații privind situația germanilor și a limbii germane în Bucovina în primii ani de după unire prezentata la Simpozionul național cu participare internațională, organizat de Universitatea ”Ștefan cel Mare” împreună cu Muzeul Bucovinei din Suceava, 28-29 noiembrie 2019;

 

Olivia Spiridon: Statele naţionale și minorităţile. Discuţie cu Prof. Dr. Balàzs Balogh, directorul Institutului de Etnografie ai Academiei Maghiare, Budapesta, Prof. Dr. József Liska, Universitatea Komárno, Dr. Anton Holzer, Viena, organizat de Institutul de Etnologie a Germanilor din Europa de Est, Freiburg, 28.11.2019;

András F. Balogh: Die Rolle der Klausenburger Germanistik im rumäniendeutschen Literaturbetrieb 1919-2019, in cadrul seminarului: “Stadt- und Kulturgeschichte von Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár”. Wochenendseminar in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde sowie der Babeş-Bolyai-Universität in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen, 22.-24. November 2019.

Mihaela Bedecean: Memoriile lui Koloman Müler: Timișoara la finalul Marelui Război, prezentata la Secţiunea: Istorie și Centenar (1919-2019), Simpozionul Internațional „Banatul – Istorie și multiculturalitate”, ediția XXIV (1996-2019), organizat de Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița; Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin; Societatea/Fundația Română de Etnografie și Folclor din Voivodina; Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina; Academia Română Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”; Muzeul Voivodinei Novi Sad; Forumul Democratic al Germanilor din Caraș-Severin, 1 - 2 noiembrie 2019;

Olivia Spiridon: Implicaţiile sociale și dificultăţilor noilor state după 1918. România și Ungaria în comparaţie. Discuţie între Prof. Dr. Bogdan Murgescu, Universitatea București și Prof. Dr. Gábor Egry, directorul Institutului de știinţe politice, Budapesta, organizat de Institutul maghiar, Stuttgart, 28.10.2019;

Daniela Stanciu: Coffee and Leisure during Belle Epoqué in Transylvania, prezentata in cadrul International conference “Histories of Food in Central-East Europe”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 24– 26 octombrie 2019;

Marius Nicolae Balan: Utilizarea limbii materne a minorităţilor naţionale în România interbelică – aspecte constituţionale şi legale, prezentată la conferinţa „Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului”, secţiunea de Drept public, 25 octombrie 2019;

András F. Balogh: Nation building im Roman Die Glocken der Heimat (1910) von Adam Müller Guttenbrunn (Keynote speech), in cadrul conferintei internationale: „Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000)”, organizata de Ungarischen Akademie der Wissenschaften und am Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrum, Budapest, 16.–19. Oktober 2019.

Andrei Corbea Hoişie: Visuelle Kodierung des neuen Kronlandes, prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Die Geschichte der Bukowina nach dem Visual Turn, organizată de Institutul Bucovina al Universității din Augsburg, 17-19 octombrie 2019;

Daniela Stanciu: Kaffeekonsum als Kulturgut in Rumänien zwischen Belle Epoque und Kommunismus, prezentata in cadrul Sesiunii „Orașul și alimentația” Sibiu,  organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt și Evangelische Akademie Siebenbürgen, 17–19 octombrie 2019;

Mihaela Bedecean: Memorialistica șvabilor bănățeni despre Marele Război, prezentata la Secţiunea: Biserică, Societate, Memorie, din cadrul Conferinței Internaționale “1919 în Europa: între război și pace”, organizata de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 9 - 11 octombrie 2019;

Ovidiu Buruiană: Stabilirea vinovăţiilor în Războiul întregirii: Politică şi discurs în cazul liberalilor români în primul deceniu interbelic, în cadrul conferinţei internaţionale “1919 în Europa. Între război şi pace”, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie George Bariţiu (Academica Română), Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019;

Ioana Florea: Turnen und Sport in der deutschsprachigen Fachpublizistik um die Zeit des Ersten Weltkrieges, in Siebenbürgen, Banat und Bukowina, in cadrul conferintei „Das Jahr 1918 in der deutschsprachigen Presse des Habsburgerreichs/ Anul 1918 în presa de limbă germană din Imperiul Habsburgic”, organizată la Biblioteca Austria Bernhard Stillfried din Cluj, 9-10.10.2019;

Daniela Stanciu: Anul 1919 la Sibiu: între război și divertisment, prezentata in cadrul  Conferinței internaționale „1919 în Europa între război și pace”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9 – 11 octombrie 2019;

Adrian Viţalaru: Relații politice și conexiuni militare între România și Cehoslovacia în anul 1919, în cadrul conferinței internaționale „1919 în Europa: între război și pace“, Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019;

Marius Nicolae Balan: La loi comme expression de la volonté générale. Considérations sur les limites de la normativité des règles écrites, prezentată la conferinţa : „La crise de la loi contemporaine” organizată de Asociaţia Română de Drept Constituţional, Bucureşti, 4 octombrie 2019;

Olivia Spiridon: Impărat, soldaţi, eroine. Politica memoriei Primului Război mondial. Seară de lectură și discuţie cu

scriitoarea Bettina Balàka (Viena), organizat de Haus der Heimat, Stuttgart, 2.10.2019;

Andrei Corbea Hoişie: „Im Besitz des Reichspropagandaministeriums...“. »Czernowitzer Deutsche Tagespost« im Schicksaljahr 1937, prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Von der »Selbsthilfe« zur Fremdsteuerung. Zur politischen Geschichte der Deutschen in Rumänien 1933–1938“ organizată de IKGS și Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale Cluj la „Casa libertății religioase“ din Cluj-Napoca, 25-26 septembrie 2019;

Olivia Spiridon: Galiţia și Lvov în comparaţie. Discuţie cu Prof. Beata Halicka de la Universitatea “Adam Mickiewicz” (Posnań), organizat de Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm, 26.09.2019;

Daniela Stanciu: Alltag und Freizeitgestaltung bei den Siebenbürger Sachsen im Zeichen zunehmender Ideologisierung, prezentata in cadrul Internationale Tagung „Von der „Selbsthilfe“ zur Fremdsteuerung. Zur politischen Geschichte der Deutschen in Rumänien. 1933 – 1938“, Cluj-Napoca, organizată de IKGS München și ISPMN Cluj-Napoca, 25-26 septembrie 2019;

 

Ovidiu Buruiană: “Glasul Bucovinei” şi integrarea unei regiuni în statul român (1918-1919), în cadrul Colocviului naţional “Unirea Bucovinei cu România. Aspecte interne şi internaţionale (1918-1919)”, prilejuit de manifestarea “Centenarul Tratatului de pace între Puterile Aliate şi Austria, prin care e recunoscută Unirea Bucovinei cu România”, Iaşi, 10 septembrie 2019;

Mihai-Ștefan Ceaușu: Hotarele Bucovinei de la Moțiunea de unire cu România, la Tratatul de la Saint Germain, prezentata la Dezbaterea științifică ”Centenarul Tratatului de Pace între Puterile Aliate și Austria, prin care e recunoscută unirea Bucovinei cu România”, organizata de Universitatea ”Al. I. Cuza”, Primăria Municipiului Iași, Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”, 10 septembrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Între „perdanții“ Unirii Bucovinei cu România: profesorul Eugen Ehrlich, prezentata in cadrul Colocviului „Centenarul Tratatului de pace între puterile aliate și Austria“ organizat la BCU Iași de Primăria Iași și Facultatea de istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza“, 10 septembrie 2019;

Adrian Viţalaru: Câteva considerații despre activitatea „reprezentanților Bucovinei” la Conferința de pace (1919-1920), în cadrul conferinței „Centenarul Tratatului de pace între Puterile Aliate și Austria“, Iași, 10 septembrie 2019;

Andra Cioltan Drăghiciu, Daniela Stanciu: Romania and Hungary 100 Years later, prezentata in cadrul Conferintei international: “Virtual Exchange of the European Policy Experiment ”EVALUATE”, University of Léon, Spania, 4–6 septembrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Modelul cultural german la „Junimea” (Keynote speech), prezentat in cadrul celui de-al 16-lea Colocviu anual al Asociației de literatură generală și comparată din România cu tema „Modelul german în cultura română“ la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 10-13 iulie 2019;

Mihai-Ștefan Ceaușu: Recunoașterea unirii Bucovinei cu România în dezbaterea Conferinței Păcii (1919-1920), prezentata la Conferința internațională ”Contribuția armatei române și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920)”, organizat de Statul Major al Apărării, Filiala Iași a Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand”, 20-22 iunie 2019;

András F. Balogh: Die Anfänge der Klausenburger Germanistik (Începuturile germanisticii din Cluj), in cadrul conferinţei aniversare de Centenar a Departamentului de Limba şi Literatura Germană / UBB: Germanistik im Spiegel: Wege und Umwege einer Wissenschaft, Cluj-Napoca, 13-14.06.2019;

Andrei Corbea Hoişie: București – capitală a literaturii Diasporei germanofone bucovinene (1945-1947), prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc“ la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 23-35 mai 2019;

Casia Zaharia: Specificul cultural român şi german în frazeologie, in cadrul Conferinţei internaţionale “Globalization, Intercultural Dialogue And National Identity - ediţia a şasea (GIDNI 6), Tg.Mureş, 25 mai 2019;

Rudolf Gräf: Trianon şi urmările lui pentru minoritatea germană din România, in cadrul conferintei internationale organizate de  Accademia Di Studi Italo – Tedeschi, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Meran/Merano 16.-18. Mai 2019;

Kurt Scharr, Brigitte Mazohl: Die Pariser Friedensverträge 1919/20 und ihre Folgen, in cadrul conferintei international, organziata de Accademia Di Studi Italo – Tedeschi, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Meran/Merano 16.-18. Mai 2019;

Daniela Stanciu: Freizeitgestaltung deutscher städtischen Eliten vor und während des Ersten Weltkriegs in Hermannstadt (Sibiu) und Temeswar (Timisoara) (1900–1920) im Spiegel der zeitgenössischen Presse, prezentata in cadrul „Fünftes Admoni-Kolloquium”, Cluj-Napoca, 09-11 mai 2019;

Casia Zaharia: Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germane, in cadrul Conferintei internationale

“Legal translation – interdisciplinary perspectives”, Iaşi, 9 mai 2019;

Iulia Elena Zup: Interdisciplinary perspectives on legal translations, prezentata la Conferința internațională Legal translations – interdisciplinary perspectives, “Al. I. Cuza” Univ. Iași, 9-10.05.2019;

András F. Balogh: Granițele externe ale literaturii de expresie germană din Bucovina, in cadrul conferinţei „Terra Iudaica. Perspective literare, culturale și istorice asupra constelației evreiești din Bucovina și Galiția“, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iasi,  5-6-aprilie 2019 la Iași;

Ovidiu Buruiană: Activitatea lui Dimitrie Gusti ca profesor la Universitatea din Iaşi, în cadrul colocviului naţional “Începuturile sociologiei româneşti şi moştenirea lui Dimitrie Gusti”, prilejuit de Centenarul “Arhivei pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, Iaşi, 1 aprilie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Evreii din Bucovina la 1918: recunoaștere «națională» și/sau emancipare?, prezentata in cadrul Conferinței publice la Societatea de Studii Istorice din România, Iași, 28 februarie 2019;

Rudolf Gräf: Germanii din Banat şi Unirea din 1918, in cadrul conferintei organizate la Biblioteca Alexander Tietz, Reșița, 12 februarie 2019;

Rudolf Gräf: Germanii din Banat şi Unirea din 1918. Aşteptări, direcţii, realizări, in cadrul conferintei organizate de Liceul Stephan Ludwig Roth, Mediaş, 19 ianuarie 2019;

bottom of page