Articole în reviste indexate ISI și ERIH

Articole în reviste indexate BDI

Articole în reviste

neindexate

2020
Articole in reviste indexate

Mihaela BedeceanIstorie și cultură germană în fondul de carte al Bibliotecii Institutului de Istorie din Cluj-Napoca în perioada interbelică. In: „Anuarul Institutului de Istorie «G.Barițiu»” 2020.

 

Veronica CâmpianThe Banat Calendar Press in the Interwar Period (1918-1938): A Source of Education and Cultural Awareness. În: „Studia UBB Ephemerides” 2020.

Andrei Corbea HoişieThe poetry of Paul Celan and the Bukovinian Exceptionalism. In: „Transylvanian Review” 2020.

Andrei Corbea HoişieCzernowitzer deutschsprachige Presse vor und nach dem 1. Weltkrieg. In: „Journal of Austrian Studies” 2020.

Andrei Corbea-HoişieÎntre „perdanții“ Unirii Bucovinei cu România: profesorul Eugen Ehrlich. In: „Historia Universitatis Iassiensis” 2020.

Andrei Corbea HoişieEvreii bucovineni la 1918: opțiuni și constrîngeri identitare. In; „Arhiva Moldovei” 2020.

 

Flavius SolomonReglementări postbelice în mișcare. Un memoriu din anul 1918 pentru o autonomie germană în nordul Mării Negre. In: „Archiva Moldaviae” 2020.

Laura LazaThe Cultura-Magazine (1924) in Cluj and the Romanian-german cultural transfer. În: „Journal of Romanian Literary Studies” 2020.

Casia ZahariaDicţionare român-germane şi german-române în Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, în perioada 1900-1950*.In: „Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați” 2020.

Iulia ZupVereinsleben der deutschen Minderheit in Rumänien zur Zeit der Weimarer Republik. Kulturelle und wissenschaftliche Vereine. In: „Transylvanian Review” 2020.

2019

Veronica Câmpian: Die siebenbürgische Kalender-Presse in der Zwischenkriegszeit (1918-1938): ein Mittel zur Allgemeinbildung und Kulturvermittlung, in: „Journal of Romanian Literary Studies“, Nr. 19/2019, pag. 615-625 (indexare ErihPlus).

Andrei Corbea-Hoișie: "Im Besitz des Propagandaministeriums". "Czernowitzer Deutsche Tagespost" im Jahre 1937, în “ME.dok.Media-History-Communication”, ISSNȘ 2601-503X (indexare Copernicus) 

Daniela-Elena Vladu: Sextil Puşcariu – un lingvist format ȋn Occident, ȋn: Boldea, Iulian (Ed.) „Journal of Romanian Literary Studies”, Nr. 19/2019, ISSN 2248-3004 pag. 219-225 (indexare ErihPlus).

Casia Zaharia: Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germană, in: „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi”, seria Ştiinţe juridice, tomul LXV/I, 2019, ISSN: 1221‐8464, p.95-100.

Casia Zaharia: The Romanian and German Cultural Features in Phraseology, in "Journal of Romanian Literary Studies", vol 19/2019, (E-ISSN : 2248-3004) (indexare ERIH-Plus) pp. 1306-1310;

Iulia Elena Zup: Europe’s ‘Multicentric Language Policy’ and Legal Translations, in: Analele Stiitifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Stiinte Juridice, no. LXV, BDI Heinonline și CEEOL, ed. by Zup Iulia Elena, Ciobaca Carmen, B+, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2019.